Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 108376
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6710920
Ko je na sajtu?
Imamo 208 gosta na mreži

PSIHIČKI I MENTALNI NAPADI IZ ASTRALA I ODBRANA


17.04.2015. / Akademediasrbija

U istočnoj gnostici je poznato to da kad tragalac krene na Put, odnosno, kad još počne da mu se primiče onom prilaznom stazom, on će se automatski naći na udaru tzv. ‘Generalnog zakona’.

 Razlog za to je što on tada prestaje da obavlja ulogu baterije za Matriks (4D OPS) ili prestaje da bude "Hrana za mesec" (Gurdjijev). U gnostici se ovaj ‘fenomen’ napada predstavlja ‘mehaničkim’ jer stvarno izgleda tako na prvi pogled, međutim, u nekim metafizičkim krugovima se on sve više smatra ‘hiperdimenzionalnim,’ zbog cele jedne palete sredstava i načina kako se on manifestuje, uključujući i tzv. koincidencije i sinhronizacije. U suštini, tu se radi o pokušaju vraćanja „odbegle ovce“ natrag u tor ili o njenom izbacivanju iz koloseka.

Dalje, čovek koji izlazi izvan domena ‘Generalnog zakona’ postaje opasnost za ‘Matriks’ time što ima potencijal da povuče i druge za sobom, pa mu se na neki način posvećuje "specijalna pažnja". Naravno, ‘kvalitet’ napada i kvalitet odbrane uveliko će zavisti od toga koliko je čovek odmakao na „Putu svog ezoteričkog razvoja“. Veoma je teško predstaviti sve ono čemu se možemo naći izloženi, a pogotovo sve modele odbrane, jer je svaka situacija na neki način specifična i svako od nas ima svoje individualne lekcije koje mora da nauči, tako da ću ovde pomenuti samo neke osnovne elemente ove problematike.

Većina "napada" dolazi kroz nas same, jer smo mi glavno poprište bitke, međutim, oni dolaze i izvana, ali opet uglavnom preko ljudskih bića koja služe kao alatka i sredstvo za njihovo izvođenje, jer oni u stvari većinom reaguju na nadražaje koji obično dolaze sa gornjeg ‘sprata’ odnosno iz 4D OPS denziteta. Čini se postoji i neki ritam u svemu tome, pa zato mislim da teorija o onome „Zakonu Broja Sedam“ prilično dobro drži vodu bez obzira na to što zvuči "mehanički". Postoje i neki znakovi koji prethode napadima isto kao i znakovi koji prethode oluji. Tu se onda javlja problem njihovog pravilnog očitavanja, jer nije preporučljivo ni stalno zvoniti na uzbunu, odnosno, duvati na hladno.

Kod napada se čovek obično ne nađe izložen samo jednom ‘talasu’, jer oni često kao da dolaze sa svih strana sinhronizovano, ne bi li ga potopili. Ukoliko smo ostali na površini nakon napada, onda obično sledi jedan miran period sve do sledećeg. Tada bi trebali biti i pametniji za jedno iskustvo, odnosno - svesniji.

Vektori
Pod vektorima se podrazumevaju sile koje ne moraju da imaju direktno destruktivno dejstvo, nego im je suština u tome da utiču na ‘tragaoca’, tako što mu menjaju pravac kojim se kreće. Ulogu ‘vektora’ može da ima neka individua, grupa ljudi ili događaj.
Vektori često deluju ‘suptilno’, odnosno, teško ih je primetiti. Nakon što promene čoveku pravac kojim se kreće, a ukoliko on to primeti to može pogrešno tumačiti nekom ‘evolucijom’, dok se u suštini može raditi o devoluciji ili jednostavno – kretanju u krug.
Tako je nakon dejstva vektora čovek često nesvestan da mu je „nešto“ promenilo pravac i da je u međuvremenu skrenuo u ‘slepu ulicu’. Ako ništa drugo, to može da ga košta izgubljenog energije i vremena.

Kada se radi o napadima uopšte postoje tri principa :
1. Uvek očekuj napad
2. Upoznaj njegov način sprovođenja
3. Nauči kako da mu se suprostaviš

Međutim, to se u praksi ne bi trebalo pretvoriti u paranoju (čovekova predostrožnost mora biti zasnovana na Znanju). Strah od neke zamišljene opasnosti tera nas na preduzimanje konkretnih mera.

Kod prepoznavanja znakova i ‘modela’ psihičkih napada moramo koristiti maksimalno vlastitu pronicljivost ili razboritost, što je opet u vezi sa nivoom svesnosti jer neželjene posledice mogu nastati i usled pogrešnog prepoznavanja znakova, isto kao i kod neprimećivanja određenih znakova ili modela stvarnog napada pravovremeno. Mi smo po prirodi skloni projekciji . Ukoliko mislimo da smo pod napadom a nismo, pa usled toga reagujemo na određeni način, sama naša (bespotrebna) reakcija može prouzrokovati negativne posledice.

Razvoj lične pronicljivosti je jedna od centralnih tema ezoterije. Uz pomoć pronicljivosti razlikujemo - istinito od - lažnog. Onda samo uzalud trošimo vreme i energiju. Nadalje, kod prepoznavanja znakova napada, situaciju ponekad komplikuje i to što neki od njih mogu biti – "hiperdimenzionalni", tj. zaista postoje, i mogu se osetiti posledice, ali su nevidljivi tj. neopipljivi. Ne možeš nikome pokazati na aktere , niti ih ikome drugom dokazati kao takve. To mogu biti neke čudne ‘sinhronizacije’ gde se čoveku nekoliko OPS ljudi ili događaja odjednom natovari na leđa. Tu se mahom radi o individuama sličnih frekvencija koje su ‘uključene odozgo’ da timski odrade određeni posao na štetu neke osobe. Dovoljno je da jedan od njih krene sa početnim signalom i svi oni koji rade na sličnim frekvencijama naći će se u rezonanciji s njom i automatski se povezati i uključiti u akciju. U nekim slučajevima dolazi i do naizmeničnog dešavanja određenih problema i nezgoda koje su naizgled nepovezane, a mahom služe za odvraćanje pažnje, crpljenje energije i skretanje s puta žrtve napada.

Kod uspešnog suprostavljanja napadima, jedino što može da igra važnu ulogu je Znanje, koje je opet povezano sa nivoom svesnosti. Nema napada na neku individuu za kojeg ta individua nije na neki način spremna, odnosno, sposobna da mu se odupre. To naravno ne znači da će ona istovremeno i uspeti da mu se odupre ali potencijali sigurno postoje i uspeh zavisi samo od naše svesnosti i prepoznavanja opasnosti.. Vrsta napada je često povezana sa razvojnim nivoom svesti individue koja je cilj napada. ‘Hiperdimenzionalni’ napadi kao da su skrojeni tačno po meri individue na koju se odnose, uzimajući u obzir sve njene slabosti i mane. Ciljaju tamo gde je čovjek najslabiji,  a događaju se u najnezgodnije vreme za metu napada .

Dakle, čovek može biti napadnut direktno od negativnih entiteta ,  a može biti napadnut i posredno od strane drugih kojima je to zapoveđeno. Simptomi napada su  : depresija, apatija, anksioznost itd. U vezi s posrednim napadima, moramo imati na umu da svako može poslužiti kao "sredstvo za napad". Ta vrsta napada se najviše odvija preko ljudi iz naše blizine. Direktni napadi obično se odvijaju usled dejstva nekih ‘agenasa’ na čovekove ‘niže centre’, mada se slično odvijaju i indirektni napadi .

Kao rezultat napada čovek obično zapada u tzv. stanje konfluencije ili meteža motornih, emocionalnih i intelektualnih centara. Posledica tog stanja je navala negativnih emocija i ukoliko im se čovek prepusti, one će nadalje inicirati i regulisati njegove negatidne – pogrešne postupke i reakcije.
Napadi od strane ‘generalnog zakona“ su prilično široka tema, jer se javljaju u jednom širokom dijapazonu i uvek izgledaju kao da su baš skrojeni za individuu na koju se primenjuju . Prvo imamo razne nezgode koje se tu i tamo dešavaju a onda uticaje onih oko nas koji nas pokušavaju izbaciti s koloseka, mada često to rade i nesvesno jer su programirani bez pristanka.

Ovo drugo se može podeliti u nekoliko grupa:

- Napadi od stane bliskih osoba, koji se nazivaju prijateljska vatra (‘friendly fire’) . Ovo ‘friendly fire’ nije nikako za potcenjivanje, jer ti napadi mogu biti destruktivni isto onoliko koliko i oni koji dolaze direktno s neprijateljske strane. Nekad su i daleko opasniji, jer pored toga što mahom dolaze ‘s leđa’ od članova naše porodice, bliskih prijatelja i rodbine,  tu imamo snažnu "emocionalnu komponentu" koju dugo ne možemo ifdentifikovati pravilno. Mi mislimo da su nam ti ljudi dragi i odani i ne želimo da ih izgubimo, niti da ih povredimo ako bi ih podvrgli sumnjama i preispitivanju.

- Napadi od strane drugih ljudi iz društvenog okruženja u kome se krećemo

- Napadi od strane 4D OPS Sila, koji često ukljucuju i tzv. indirektne napade, ili napade na osobe koje su nam bliske kao npr. na članove naše porodice da bi nas emocionalno opteretili; ovde spada i niz „poltergajst“ problema kao : kvarenje električnih uređaja,  kompjutera, električnih instalacija i sijalica u kući, nestajanje dokumentacije ili nekih predmeta, pa čak i fizičke otmice i likvidacija ljudi. Ovu poslednju opciju oni navodno izbegavaju koliko god mogu, jer u tom slučaju i OPS sile moraju snositi određene konsekvence na svojoj ravni postojanja. S druge strane, one važnije individue koji su malo više odmakli na tzv. ‘Putu’, nije ni toliko lako neutralizovati bez posledica u javnosti, čega se oni čuvaju.

Što se tiče raznih „ bezazlenih „  ili ili nezgoda sa manje važnim posledicama  one se većinom mogu preduprediti svesnošću i prevencijom, a kada se dese, prvo pitanje koje čovek treba postaviti je: Šta ja mogu naučiti iz toga? Da li je ovo stvarno samo sklop slučajnosti ili sam mogao nešto učiniti da bih to izbegao ili sprečio ? Postoje i situacije, pogotovo kad se radi o sinhronizovanim slučajevima  da nam jedino preostaje, figurativno rečeno, da plivamo niz maticu koja nas je zahvatila i gledamo kako da se održavamo na površini, trudeći se da izbegavamo stene u reci ako već ne možemo isplivati odmah na obalu istovremeno čekajući na onaj trenutak kada će nas voda naneti na neko zgodno mesto, odakle ćemo se moći izvući na siguran teren.

Međutim, postoje slučajevi kad se nezgode u aranžmanu ‘hiperdimenzionalnih sila’ počnu dešavati onima oko nas, kako bi nam odvratili pažnju, izbacili nas iz koloseka ili nas na neki način „zaoposlili“ i smanjili pažnju od sopstvene zaštite. Tu se mahom radi o veoma perfidnim indirektnim napadima pre svega na članove naše porodice.

Kod indirektnih napada koji se vrši od strane ljudi, moramo imati na umu da svako može poslužiti kao " izvršilac“ napada ili njegovo "sredstvo". S tim u vezi, osnovni način za preventivu napada predstavlja pravilo Gnostike, koje kaže - "Kada kreneš na Put znanja, ne pričaj nikome o tome". Naravno, ta tematika se može diskutovati s drugim ljudima koji se njome bave. Krug ljudi s kojima je čovek u kontaktu treba se suziti na neku optimalnu meru i prema njima moramo nastupati s punim korišćenjem "spoljne konsideracije", dakle sa prilagođavanjem tim drugim ljudima, njihovom razumevanju i zahtevima, kako bi se olakšao život  sebi i njima. Ovo ponekad zahteva ne samo dosta energije i vremena, nego i znanja. Tu energiju i vreme moramo da ulažemo pre svega za održavanje mira i sklada u našem životnom okruženju.

Međutim, ni ‘izolacija’ se ne sme bukvalno shvatiti kao rešenje,  jer onda ništa od - "Puta" ako nam prestane "delovanje na putu", što najčešće  podrazumeva neki vid interakcije s drugim ljudima. Znači, čovek mora na neki način praktično upotrebljavati ono što zna na adekvatan način, a da se istovremeno ne izloži direktnom napadu ‘Generalnog zakona’. Naravno, to nije lako i ne postoji recept šta i kako raditi, jer iskustvo dođe kao individualna lekcija.

Jedan od savremenih načina opuštanja pa i učenja i razmene iskustava je  internet. Na primer, u interakciji s drugima na raznim forumima imamo priliku da iznesemo svoje mišljenje koje će, naravno, često biti drugačije od mišljenja većine ostalih diskutanata, ili na koje može uslediti lavina iracionalnih napada, mahom u smislu poruka koje nemaju mnogo veze sa temom koja se diskutuje. Kada pratimo ovu dinamiku, mi svojim učešćem apliciramo određeno Znanje, često prikupljamo dodatne informacije kako bi potkrepili neke svoje argumente, odnosno, obavljamo čitav skup određenih aktivnosti uz pomoć kojih istovremeno izgrađujemo svoju svest i biće. Istovremeno, imamo priliku da upotrebimo i svoje znanje za odbranu od napada. Tako ta aktivnost koja na prvi pogled izgleda banalna, na kraju može da igra veliku ulogu u razvoju čovekovog bića, kao i u potencijalnoj promeni na bolje u realnosti u kojoj živimo, pa i kada se situacija često može da čini beznadežnom. Naravno, prilikom izlaska na Internet moramo uvek voditi računa, jesmo li na pravom mestu što činimo analizom prethodnih sadržaja. Takođe moramo voditi računa „ ko je sa druge strane“ i kakve nam poruke šalje. Dakle biti oprezan i po mogućnosti ostati anoniman. 

Jedna od najperfidnijih hiperdimenzionalnih zamki koja često ima u sebi elemente sinhroniciteta je tzv. "sindrom padanja u sevdah". U "pravom" momentu se pojavljuje osoba koja na prvi pogled ima sve one elemente koje smo oduvek zamišljali kao važne. Ljubav na prvi pogled, što bi se reklo. Među prvim impresijama javlja se ona - da se tu obavezno radi o našoj "Srodnoj duši" (Soulmate) . Međutim, u realnosti se često radi o uslovljenim procenama naših nižih centara od strane predatorovog uma, koje su uveliko bazirane na radu hormona. Ovu situaciju treba oceniti narodnom izrekom : „Što je babi milo, to joj se i snilo“, ignorišući intuiciju i sve faktore koji ukazuju na suprotno.

/ Izvor : Galaksija /

Nastavlja se


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP