Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 147611
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7166462
Ko je na sajtu?
Imamo 83 gosta na mreži

DENZITETI - NIVOI EGZISTENCIJE


10.06.2014. / ree-Akademediasrbija
Posrbio : Slobodan M.Maričić

Denziteti se kao pojam prvi put pominju u tzv. Ra Materijalu, (Elkins, Rueckert) pre nešto više od 30 godina, mada su već odavno, na ovaj ili onaj način, izražavani kroz neka ezoterička učenja (drvo kabale, oktava, ‘kosmosi’ u učenju 4-ti Put itd.)

 Denzitet označava jedan kvalitativno zaseban nivo postojanja. Svaki denzitet ima svoju vlastitu strukturu životnih formi i percepcije, kao i tipične lekcije za svest koja u njemu obitava.

Denziteti se grubo mogu definisati ovako:

1- vi denzitet – neživa materija. Ukoliko ovde razgovaramo o učenju, lekcije za materiju bi mogle biti u smislu učenja, kako da se kombinuju primitivni biološki organizmi.
2 - gi denzitet – biljno i životinjsko carstvo – lekcije su u vezi sa biološkim životom, opstankom, adaptacijom, kompeticijom, grupnim organizovanjem, kao što se to primećuje kod životinja i drugih bioloških formi. Struktura duše ovde generalno podrazumeva duhovni nivo određene vrste, međutim, kad ta vrsta postane naprednija, njeni individualni pripadnici mogu se izdvajati uz pomoć raznovrsnijeg individualnog učenja.
3-ći denzitet – ljudska zajednica – Ovde se lekcije iz drugog denziteta nastavljaju u jednoj kompleksnijoj formi, kao bitka za dominaciju u društvu, opstanak itd. Individualno stečena ličnost i individualno učenje ovde igraju mnogo veću ulogu nego u 2-om denzitetu. Ljudi se ovde dele na Pre-Adamične, koji dele jednu grupnu dušu određene vrste i Adamične, koji imaju individualnu dušu.
Posebna lekcija trećeg denziteta je donošenje odluke u smislu orjentacije, prema služenju drugima u svojoj najvećoj manifestaciji. Donošenje takve svesne odluke traži posedovanje individualne duše kao verovatno i veliki broj proživljenih života u 3-ćem denzitetu, kako bi duša stekla takav polaritet.
4-ti denzitet –  se opisuje kao delimično fizičko stanje gde oni koji su "diplomirali" u trećem denzitetu mogu da poprave ili dovedu do perfekcije polaritet kojeg su izabrali. OPS i OPD su zasebni u 4D i ne dolaze automatski u kontakt, osim u kontekstu njihove interakcije sa 3-ćim denzitetom.
Većina tzv. NLO fenomena podrazumeva 4D OPS bića. Čisti OPS ne može se pojaviti iznad 4D, verovatno zato što je to poslednja materijalna oblast iako samo delimično.
Bića 4-og denziteta uživaju mnogo svesniju kontrolu nad fizikalnošću i generalno obrazuju grupe koje telepatski dele jednu zajedničku riznicu iskustava, dok istovremeno zadržavaju određen stepen individualnosti.
5-ti denzitet – Duše iz nižih denziteta nalaze se između svojih inkarnacija u 5D. To je tzv. zona kontemplacije gde se duše mogu osvrnuti na svoje prošle/buduće živote iz jednog čistog eteričkog stanja bivstvovanja. Međutim, da bi se napredak ostvario, duše se moraju inkarnirati u onom denzitetu, koji najviše odgovara njihovom razvojnom stepenu.
6-ti denzitet – Odgovara nivou ‘Imena Božjih’ ili ‘Ujedinjenih misaonih formi’. Tu se nalaze entiteti OPD tipa kojima nije više potrebno da se reinkarniraju, kako bi ostvarili taj nivo. On takođe odgovara anđelima ili dijanetičkim bićima prema drugim terminologijama.
7-mi denzitet – To je nivo gde je sve jedno i jedno je sve, u praktičnom i istinskom smislu. Tu ne postoji više nikakva razlika između misli i realnosti. To odgovara pojmu jednog sveobuhvatnog Božjeg bića ili Univerzuma ili Apsolutnog Sunca (iz učenja 4-ti Put).

Taj koncept 3-ćeg denziteta je veoma kompleksan i reči su nedovoljne da bi se opisali mnogi aspekti tog područja. U Ra - materijalu nalazimo jedan prilično sistematičan pregled te tematike, a Kasiopejski materijal na istom  osnovu pruža određenu nadogradnju. Osnovnu poruku iz ovih učenja predstavlja to da je prelaz iz 3-eg u 4-ti denzitet u nekim slučajevima moguć, ali to zahteva ovladavanje lekcijama iz 3-ćeg denziteta, specifično preživljavanje, upoznavanje karme i formiranje jednog istinski individualnog bića koje je u stanju da konstatno radi na usavršavanju polariteta koji je odabrao. Ovladavanje samim sobom u smislu kako se to prezentira u “4-tom Putu”, predstavlja jedan od „domaćih zadataka” u vezi s tim.
 
Različiti "Kosmosi" koji su predstavljeni u kosmologiji učenja „4-ti Put”, odgovaraju denzitetima. Direktno poređenje je nemoguće, jer se većina tog materijala nalazi izvan domena ljudskih doživljaja.

PRVI DENZITET
U skali denziteta, prvi denzitet odgovara neživoj materiji i energiji. S obzirom da lestvica denziteta ima vezu s načinom kako svesnost ulazi u interakciju sa svojom prirodnom okolinom, možemo reći da je 1-vi denzitet - sirova materija, na koju deluje svest kako bi iz nje nešto stvorila.

Prema nekim ezoteriskim učenjima, apsolutno sve, pa tako i neživa materija, uči na svoj sopstveni način i ne postoji ništa što se na neki način može potpuno razdvojiti od svesti. U tom smislu, za prvi denzitet se može reći da je to uspavana svest koja još nije formirana kao neki organizam ili vrstu živih stvorenja, ali takođe se ne može reći da je sve u njemu “ neživo”. Kako denziteti idu prema gore, tako i entiteti iz tog denziteta postaju raznovrsniji, sadržavajući u sebi više ‘života,’ informacija i inteligencije.
 
Neživoj materiji mi ne možemo pripisati neku svest koja je slična ljudskoj ili životinjskoj, ali ne možemo poreći da neživa materija nema sposobnost memorisanja, jer inače ne bi bio logičan napreda u više denzitete, bez obzira koliko to trajalo. Sheldrake-ova tvrdnja da postoji jedna morfička rezonanca između kristala mogla bi predstavljati nešto kao jednu vrstu interakcije ili učenja na nivou prvog denziteta. Ukoliko je jedna određena tečnost jednom uspela da se kristalizuje, ona će se istovremeno kristalizovati i u eksperimentima koji se sprovode na različitim lokacijama. Indikacije da i voda ima pamćenje (pogledaj tekst: Da li je voda svesno biće?) mogu da predstavljaju još jedan primer učenja u prvom denzitetu. Utiskivanje uzorka u jednu tečnost uz pomoć naizmeničnih razređivanje, kao što se to radi kod pripravljanja homeopatskih preparata, može da posluži kao još jedan primer za to.
Krajnji rezultat učenja u 1-om denzitetu bio bi da materija „nauči” da formira samo-replicirajuće organizme, stvarajući tako život. Prema Kasiopejskoj ili Ra kosmologiji, taj proces se ne smatra potpuno nezavisnim od pre-egzistirajuće svesti, te bi se u tom smislu moglo reći da svest iz budućnosti stvara svoje materijalne početke u prošlosti. To može da se odvija kroz razne procese, npr. manipulacijom na molekularnom nivou, kako bi se promovisalo formiranje elemenata i inicijalni genom za primitivne organizme.

DRUGI DENZITET
Drugi denzitet odgovara svemu što raste biološki, sve do one tačke kad se naglasak evolucije prebacuje sa biološke evolucije vrste na mentalnu i duhovnu evoluciju individue, koja se smatra posebnim izdankom te određene vrste.

Drugi denzitet počinje sa pojavom samo-replicirajućih organizama koji se podvrgavaju biološkoj evoluciji. Učenje se dakle odvija u svim denzitetima, a u drugom denzitetu ono se prvenstveno odnosi na nivo adaptacije jedne određene biološke vrste na određenu ekološku sredinu. Na drugi denzitet se ne može gledati striktno u smislu Darvinovog učenja. Bitno je napomenuti da su granične linije između životnih vrsta u drugom denzitetu jasno definisane, ali da se tu pokazuju i određeni skokovi u razvoju  kod nekih  formacije u vrstama za razliku od jedne lagane i dugotrajne tranzicije. U ezoterijskoj  literaturi govori se o postojanju jedne nad-duše određenih životinjskih i biljnih vrsta, što može podrazumevati nefizičku komponentu jedne vrste. DNA bi tu definisala ili predstavljala fizičku reprezentaciju određene nad-duše, a njeno karmičko učenje bi fizički moglo biti predstavljeno uz pomoć biološke evolucije te DNA. Na ne-fizičkom nivou, nad-duša određene životinjske vrste kao jedna efikasna jedinka evolucije, preduzima učenje kroz kolektivnu sumu svih njenih inkarnacija kroz sve individue te vrste.

Kako kapacitet za učenje individualnih članova te vrste raste, kao što je npr. slučaj kod nekih više razvijenijih životinja, naglasak učenja može se prebaciti sa genetički prenošenog učenja cele te vrste na ono, što je naučeno od strane njenih individualnih pripadnika i uskladišteno u mozgu kao ‘otisak duše’ (soul-imprint’) Tako taj otisak duše može da postane individualan i da se kao takav, više ne asimilira ili gubi u anonimnom ‘duševnom bazenu’ određene životinjske vrste.
 
Tako individualni fragmenti nad-duše određene vrste mogu postati samo-svesni i kao takvi sposobni za prelaz u 3-ći denzitet. Ovde uzimamo u obzir mogućnost da se ti entiteti pojavljuju i kao ljudska bića tipa organskih portala (ili Pre-Adamični ljudi), u trećem denzitetu. U nekim materijalima pojavljuje se podatak da su Nefilimi takođe bića trećeg denziteta, ali nisu ljudska bića u pravom smislu reči, mada imaju humanoidne karakteristike. Njihova dalja tranzicija prema 4D može se nastaviti samo u slučaju kad jedna takva individua ostvari, odnosno, zadobije individualnu dušu. Čini se da ostvarenje individualne duše nije vezano samo za refleksivnu samo-svesnost i kognitivno i bihejvioralno učenje.

Iz Ra Materijala:
Pitanje: Uzmimo u obzir onaj momenat kada je jedan individualizirani entitet iz drugog denziteta spreman za tranziciju u treći. Da li bi ta individualizirana jedinka bila ono što mi danas smatramo pod životinjom?
RA: Postoje tri tipa entiteta iz drugog denziteta koji mogu da postanu, ‘produhovljeni’, (enspirited.) da se tako izrazim. Prvi je životinja. One tu najviše dominiraju. Drugi je biljka, pogotovo one koje obrazuju tzv. zvučni vibracioni kompleks, "drveće". U vezi boljeg razumevanja ovoga, trebalo bi pogledati knjigu K. Birda: Tajni Život Biljaka. Ti entiteti su sposobni da daju i primaju dovoljno ljubavi i tako da se individualizuju. Treći su minerali. U nekim slučajevima jedna određena lokacija/mesto, kako vi to nazivate, može da postane energizovana do individualnosti kroz ljubav koju ona prima i daje u svojoj vezi sa nekim entitetom višeg - trećeg denziteta, koji se nalazi u vezi s njom. To je najmanje uobičajen vid tranzicije. (U ezoteriji se često navode primeri da biljke  koje čovek uzgaja i sa njima razgovara reaguju i brže napreduju, dobijaju na kvalitetu i izgledu - lepoti. )

Pitanje: Kada se dogodi ta tranzicija iz drugog u treći denzitet, kako onda taj entitet, bilo da se tu radi o nekoj životinji, biljci ili mineralu, postane ‘produhovljen’?
RA: Entiteti ne postaju produhovljeni. Oni postaju svesni jedne inteligentne energije unutar svakog dela, ćelije, ili atoma, kako vi to kažete, svog bića. Ta svesnost podrazumeva onu svesnost koja je već data. Iz beskonačnog dolaze svi denziteti. A ta samo-svesnost dolazi iznutra, uz pomoć jednog katalizatora, kao razumevanja određenih iskustava, kako bi mogli nazvati tu posebnu energiju, koja se iz atoma, ćelije ili svesti kreće spiralno prema gore. Onda možda možete videti da postoji jedno neizbežno privlačenje ka onome, što bi mogli nazvati, jednom samo-spoznajom do koje na kraju dolazi.

Iz Kasiopejskog materijala:
Odgovor: […] pazite: OPS orjentacija 3-eg denziteta uključuje i misao o "dominaciji" nad 2-im denzitetom, a tu se radi o jednom prostom nastavku nagomilavanja energije usled približavanja talasa... Neke od tih lekcija su zaista interesantne. Ukoliko vi pretpostavljate da je hvatanje i potčinjavanje (razvijanje radi ljudske ishrane )  onih koji su manjeg kapaciteta od vašeg - "normalna  stvar" ( nalaze se u nižem denzitetu), zašto onda ne očekivati da će oni koji su većeg kapaciteta od vašeg, raditi to isto kada ste vi u pitanju. ( Vidi Kastaneda : Razgovori sa don Huanom )

P: (L) Postoji li neki način za komunikaciju sa kitovima ili delfinima? Možemo li mi naći neki način da prebrodimo različitosti i ostvarimo neku razumnu, inteligentnu komunikaciju sa nekim kitom, delfinom ili slonom? Da li delfini i kitovi komuniciraju telepatskim putem?
O: Da. Ali isto tako to mogu psi, mačke i zmije itd. itd. a jedino su ljudi oni koji su izgubili mogućnost telepatije i savladali "superiorniju" veštinu verbalne komunikacije.

Prema terminologiji Gurđijeva, drugi denzitet čine "jedno i dvo-moždana" bića. Ovi ‘mozgovi’ su takođe poznati i kao centar za kretanje i emocionalni centar. (Pogledaj tekst: Gnostika). Sva živa bića imaju centar za kretanje koji je adaptiran njihovoj vrsti i koji reguliše njihove fizičke/fiziološke procese, šta god da oni mogu podrazumevati.
Više životinjske vrste imaju i emocionalni centar. Oba ova centra imaju i svoju inteligenciju u svojim specifičnim domenima, ali još uvek nemaju sposobnost za apstraktno razmišljanje. To je najznačajnije obeležje ‘tro-moždanih bića,’ koji prema Gurđijevom terminološkom sistemu podrazumijevaju bića trećeg denziteta (ljude) i viša.

TREĆI DENZITET
U skali denziteta, ovaj nivo odgovara onim živim bićima koja imaju određeni stepen individualne sviesti i slobodne volje u skladu s tim, ako ništa, onda bar potencijalno. To bi impliciralo da bi jedno normalno biće 3-eg denziteta bilo jedan moralan entitet zajedno sa odgovornostima koja mu pripadaju. Dok se jedna životinja ponaša primarno u skladu sa tipičnim karakteristikama njene vrste, entitet trećeg denziteta bi trebao da ima jednu refleksivnu samo-svesnost i slobodnu volju, te tako i da preuzme odgovornost na sebe u smislu karme i evolucije svoje duše.

Dok se lekcije 2-og denziteta odnose na razvijanje jednog bića koje ima začetke individualnog karaktera i individualne inteligencije, nasuprot ponašanju koje mu je dirigovano od strane njegove vrste, lekcije trećeg denziteta odvode to još dalje i omogućavaju razvitak jedne individualizirane i stalne duše. Kako bi se obezbedio jedan katalizator za taj pravac razvoja, ljudska forma je fizički slabija i manje specifično adaptiranija od onih formi sa viših nivoa 2-og denziteta. Takođe, verbalna komunikacija i potreba učenja jezika prvi put se pojavljuje u 3-em denzitetu. Životinje se nalaze u većoj harmoniji sa njihovom prirodnom okolinom i imaju jasniju međusobnu komunikaciju unutar svoje vrste.

Prema Kasiopejcima, više životinjske vrste imaju neku vrstu zajedničke svesti koja funkcioniše telepatski. Ukoliko takva (zajednička, telepatska) svest postoji i kod ljudi, onda je ona slabija i manje pouzdana, tako da su ljudi s te strane više izolovani u odnosu jedan prema drugome. U drugu ruku, relativna fizička ranjivost ljudske forme čini kooperaciju potrebnijom nego što je to slučaj kod životinja, uopšte. To onda stvara jednu evolucionarnu priliku za razvijanje individualne inteligencije. Razvijanje sposobnosti individualnog razmišljanja i posebne ličnosti za vreme života u ljudskom društvu onda služi kao katalizator za razvijanje jedne individualizovane duše. To u suštini obuhvata jedan izbor, baziran na slobodnoj volji, izmedu služenja sebe samog ili služenja drugih, što predstavlja suštinski izbor evolucije duše.
 
To istovremeno podrazumeva i jedno područje za ezoterijski rad, te se tako ne smatra atomatskom posledicom same činjenice što je neko biće trećeg denziteta. Gurđijev označava čoveka kao jedno 'tro-moždano biće,' nasuprot ‘dvo-moždanim bićima,’ za koje on smatra više životinjske vrste. Taj pojam se odnosi na čoveka koji ima tri centra, - centar za kretanje, centar za osećaje i centar za razmišljanje, dok više životinje imaju samo centar za kretanje i centar osećanja. Tako, prema Gurđijevu, diferencijalni faktor predstavlja razvoj sposobnosti razmišljanja.

R. Steiner gleda na ovo pitanje malo drugačije. Prema njemu, životinje imaju fizičko, eteričko i astralno telo, a čovek ima isto to sa dodatkom jednog ‘Ja’(Spirit). Dok više životinje imaju slične bazične emocije kao ljudi, ljudski oblik se odlikuje jednom više razvijenijom samo-svesnošću ili samo-reflekcijom. To čovekovo ‘Ja’ predstavlja jedan više nego psihološki mehanizam samo-opservacije ili meta-kognicije. Prema Steineru, to je entitet koji se reinkarnira. S druge strane, sa aspekta učenja 4-Put, na to ‘Ja’ se gleda kao na nešto što poseduje samo jednu potencijalnu mogućnost, koja može da se ostvari uz pomoć ezoteričkog rada. S tim u vezi, samo-svesnost u psihološkom smislu je korisna, ali sama po sebi ona ne čini ono stalno ‘Ja’.

Problematika 3-ćeg denziteta nadalje se komplikuje konceptom Adamičnog i Pre-adamičnog čoveka, koji je takode poznat kao Organski portal. Prema istočnjačkoj gnostici i Kasiopejcima, čovek ima tri stalna niža centra – motorni, emocionalni i intelektualni, ali on može ili ne može imati potencijal za razvijanje jedne individualizovanje duše u svoje ‘više centre’. Tako se tu na pre-adamičnog čoveka gleda kao na jednu životinju koja ima ljudsko telo i intelekt. Kao takav, on predstavlja jednu kariku u lancu evolucije duše od grupne duše, iz duhovnog bazena određene (životinjske) vrste iz drugog denziteta, prema njenoj individualizaciji u trećem denzitetu. Tako se može reći da je mesto koje normalno zauzima duša kod pre-adamičnog čoveka zaposednuto od strane nečega što bi se moglo nazvati etničkom kolektivnom dušom ili kolektivnom dušom vrste.

S tim u vezi, takođe se može reći da pre-adamični čovek oponaša funkcionisanje duše kod adamičnih ljudi (sa individualnom dušom) uz pomoć neke vrste apsorpcije i refleksije energije iz viših centara, koju oni primaju od adamičnih ljudi. Razlika između jednih i drugih nije očigledna pošto su obe vrste čoveka sa psihološke strane isti. Razlika bi mogla biti samo u doživljavanju spiritualnog i transcedentalnog. Razlika ne mora biti ni u psi- (vidovnjačkoj) senzitivnosti, jer takva osetilnost takođe postoji u drugom denzitetu. Ona tamo može biti čak i jača i pouzdanija, nego u trećem.

Kao generalno pravilo, emocionalni sklop čoveka biva sve više svestan tokom njegovog napredovanja kroz treći denzitet. Bazična osećanja, bol, zadovoljstvo, instiktivna ljubav ili mržnja prema nekome ili nečemu, teritorijalnost, stresne reakcije, seksualni nagon , osećaj za hijerarhiju, primitivno žaljenje za nekim ili nečim i slično, što se prenelo iz drugog denziteta i dalje nastavljaju da egzistiraju. Ti osećaji i nagoni su automatski a njihov šablon nastaje imprintacijom ili utiskivanjem. Međutim, oni su sada mekši i pogodniji za oblikovanje od strane čovekovog ‘Ja’, nego što je to slučaj u životinjskoj formi. Prisustvo emocija ne treba se mešati sa razvojem duše. U drugu ruku, prema Moravjevu, što su emocije više rafinirane ili ‘inteligentnije’, kao što je to npr. jedna altruistična ljubav, poštovanje svoje i tuđe slobodne volje, osećanja za svetinje ili misterije, nagon ka potrazi za duhovnim, osećaj ličnog integriteta i slično, to može predstavljati jedan most između nižeg i višeg.

Tako se smatra da su to atributi individualne duše koja se formira. U drugu ruku, čini se da se jedna individualna duša može takođe formirati na bazi jedne duboko ukorenjene potrebe za kontrolom, što bi odgovaralo jednoj OPS polarizaciji. U oba slučaja, individua izabire koje emocije će razvijati a koje neće ispoljavati.

Ovaj pojam dva različita tipa čoveka nudi jedan detaljniji šematski prikaz učenja lekcija na temu individualizacije. Tek kad se dođe negde pred kraj tih lekcija, ono što postaje relevantno je izbor između OPS i OPD polariteta, koji je baziran na slobodnoj volji date individue. Taj izbor, učinjen na jednom jasnom i svesnom temelju, priprema čoveka za prelaz u sledeći denzitet. Isto kao što širom životinjskog sveta nalazimo primere razvijenih bazičnih emocija i socijalne strukture, tako možemo reći i da se osnove jedne duhovno svesne i bezuslovne slobodne volje, razvijaju na krajnjem delu trećeg denziteta.

/ Izvor : Kasiopejski Experiment ; http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php /

NASTAVLJA SE :


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP