Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 118036
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6834080
Ko je na sajtu?
Imamo 90 gosta na mreži

NEMAČKA ĆE UBUDUĆE DA SPREČAVA POPLAVE, A TALAS ĆE STIZATI U SRBIJU


18.11.2013. / ree-Akademediasrbija

Nemačka se, između ostalog, sistemom kontrolisanog plavljenja priprema da ubuduće izbegne poplave  koje su prošle godine ovoj državi nanele milionske štete – rečeno je na skupu OEBS-a u Beogradu.

 To znači da će poplavni talas tim retenzijama biti eliminisan ili ublažen, ali će ako se ponovi ovogodišnja situacija, Srbija će biti više ugrožena, ako sama ne izvede znatna ulaganja u zaštitu od poplava i edukaciju stanovništva.

Plan upravljanja poplavama, što je u fokusu Srbije, je jedna od tema ovog skupa sa ciljem da Srbija izbegne stresnu situaciju koju je imala u poleće ove godine. Podsetimo se,  tada smo sa strahom čekali poplavni talas koji je na sreću opao kada je stigao do nas, između ostalog i zato što se voda razlila po poljima i gradovima Nemačke. Akcenat skupa je bio na podizanju javne svesti – treninzi i seminari.
Samo u Bačkoj plavno 200.000 hektara, a postojeći sistem kanala ne može primiti vodu.

I u ovoj oblasti Srbija treba da se uskladi sa EU. Potrebno je uspostaviti partnerstava u regionu jer kao što znamo voda ne staje na granicama država. Član 10 i član  dva Plana upravljanja poplavama podrazumeva aktivno uključivanje svih aktera, a aktuelna Direktiva o vodama daje mogućnost raznih interpretacija gde Srbija pokušava da ostvari dobro upravljanje   uključivanjem različitih učesnika u odbranu od poplava. Samo u Bačkoj je plavno 200.000 hektara, a sistem kanala ne može primiti vodu jer je zapušten. Posebno važan, Veliki bački kanal je , kako je upozoreno, zagađen.

Regina Rodius, profesor Univerziteta u Frajburgu, istakla je da Nemačka kao deo sistema ima dobrovoljno ustupanje površina za tzv. retezniju, što je bilo tema nogih debata.

Iz njenog izlaganja sledi da velike poplave od prošle godine nisu bile dovoljna opomena i da je kod ljudi trebalo sistematski raditi na promeni svesti.

Kao što je poznato štete od poplava u Nemačkoj procenjuju se na 10 milijardi evra, pa je ta država odlučila da potroši pet milijardi kako se ovogodišnja situacija ne bi ponovila.
-Građanske inicijative su u tom procesu vrlo aktivne, naročito kod starijeg stanovništva došlo je do promene mišljenja i shvatanja potrebe.. Često imate unutar jednog grada suprostavljene stavove NVO. Ljudi su skeptičini iz straha da će im retenzijaugroziti životnu sredinu. Problem retenzija tema je sporenja između vlasti i NVO i uizmeđu NVO koje imaju suprotstavljene stavove, rekla je Rodius.
Ona je navela daje u Kelnu taj problem rešen na zadovoljavajući način, a zahvaljujući obeveštavanju i službama za odnose sa javnošću sve zajednice su zadovoljne.

Gradovi nizvodno od Kelna su sarađivali na izgradnji i boljem planiranju retenzija.
- Jedan od načina sprovođenja mera je da organizacije za zasštitu sredine kupe zemljište i uredega kako treba da bi se prostor zaštitio od poplave. Jedno od rešenja je i doniranje retenzije – objasnila je Rodius.

Napominjući da su sve regulative kod nas su iz 60-tih i 70 godine i one se svode na rekcieje kada se poplava dogodi.Dušan Sakuloski  je pokazao kako funkcioniše sistem dobrane od poplava u Južnoj Africi (JA).

On je ukazao na važnost adekvatnog zakonodavstva.


-Poplave setiči više  minstrastva, zadravlja poljoprivrede i kada je odgovornost svi beže a kada se dele pare svi su tu prvi.  Da bi se procenio rizik mora se proceniti ranjivost. Potom sledi redukacija rizika. U JA lokalni funkcioner ima nadležnost da donesnje odluku bez poptpisa ministra. Prostorni planoivi obavezno uključuju procenu rizika od poplave i tamo se dobro razmisli pre nego što se da dozvola da se negde gradi.Institucije su sitemom anterane da sarađuju i horizontalno i vertikalno (JA ima četri  nivoa vlasti.)

Obrazovanje ljudi i promovisanje kulture izbegavanja rizika – rekao je Sakuloski.

/ Izvor: Pravda /


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP