Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 117736
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6828999
Ko je na sajtu?
Imamo 52 gosta na mreži

ЛАЖНО УВЕРЕЊЕ ЗА ГАСОВОД


28.09.2013. / pee-Академедиасрбија

Пишу : Соња Гочанин, Новак Грујић

Управа за имовину града Ниша издала је 2008. године предузећу Југоросгаз уверење да је ова фирма решила имовинско-правне односе са власницима више од 300 парцела на траси магистралног гасовода МГ-11 Ниш-Лесковац-Врање иако имовинско-правни односи са свим власницима ни до данас нису решени.

 Управа за имовину нема документацију којом би могла да потврди да је уверење о решеним имовинско-правним односима валидно, али је ипак на основу тог уверења Југоросгаз добио Одобрење за изградњу гасовода од тадашњег Министарства животне средине и просторног планирања. Осим уверења издатог Југоросгазу, у Управи за имовину не постоји ниједан сличан документ којим се „потврђује” да је нека фирма решила имовинско-правне односе са трећим лицем.

Југоросгаз а.д. – предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса основано је у складу са Споразумом о сарадњи у области изградње гасовода на територији Савезне Републике Југославије, који је потписан 11.04.1996. године између влада Руске Федерације и Југославије, како се наводи на сајту Југоросгаза. Споразум је обострано ратификован од стране скупштине СРЈ и руске Думе. Југоросгаз обавља испоруке руског природног гаса у Србију од јануара 2007. Године, а власници те фирме су Газпром (50%), Central ME Energy & Gas GmbH из Беча (25%) и јавно предузећe Србијагас (25%).

Градоначеник Ниша Смиљко Костић донeo je у октобру 2007. године Одлуку о изради плана детаљне регулације магистралног гасовода МГ-11 Ниш-Лесковац-Врање која представља основ за решавање имовинско-правних односа са власницима парцела. У јуну следеће, 2008. године, Управа за имовину града Ниша на захтев Југоросгаза доноси Уверење у коме се наводи да су власници парцела кроз које пролази траса гасовода и Југоросгаз ,,регулисали међусобне имовинско-правне односе“. Ово уверење се односи на преко 300 парцела у катастарским општинама Трупале, Лалинац, Поповац, Ново село, Чокот, Доње и Горње Међурово.

Према речима једног од власника парцела у Катастарској општини Трупале Горана Стојковића, Југоросгаз је први пут власницима парцела представио трасу гасовода у марту 2010. године, скоро две године пошто је добио уверење да је већ решио имовинско-правне односе са тим власницима. Стојковић и још неколико власника парцела у Трупалама подигли су 2012. године кривичну пријаву против више лица тврдећи да су издали Уверење о решеним имовинско-правним односима на основу нетачних података јер ,,власници наведених парцела у овом уверењу нису регулисали нити потписали било какав уговор и по том основу исплаћени“. Стојковић каже да најмање педесет власника парцела наведених у Уверењу није решило имовинске односе са Југоросгазом, а у тренутку доношења тог документа 2008. године нису ни били упознати са градњом магистралног гасовода.

Пиштаљка је тражила уговоре Југоросгаза са власницима експроприсаних парцела од свих ,,укључених“ страна, али није успела да их добије. Од девет уговора које је Пиштаљка тражила од Управе за имовину у Нишу, добила је четири записника о усменој расправи из 2011. године из којих се види да уговори са Југоросгазом нису склопљени, и два записника о склопљеним уговорима такође из 2011. године, што је три године касније у односу на издавање Уверења о решеним имовинским односима.

Начелник Управе за имовину и инспекцијске послове Љубиша Јанић рекао је да Управа нема уговоре на основу којих је издала уверење Југоросгазу 2008. године. ,,Према мојим информацијама, Уверење је састављено на основу уговора које је Југоросгаз донео у Управу“, каже он. На питање где су уговори сада, Јанић одговара: ,,Нестали су“.

Јанић није желео да говори о томе зашто је Управа издала документ за који сада нема покриће. Према информацијама Управе за имовину, Југоросгаз је једина фирма која је од Управе за имовину успела да добије доказ о решеним имовинско-правним односима са власницима парцела. Пиштаљка је незванично сазнала да је ово уверење донето под политичким притиском. Уверење о имовинско-правним односима потписала је тадашња начелница Управе за имовину и инспекцијске послове Весна Млинарић која је ухапшена 2009. године због злоупотребе службеног положаја јер је ,,незаконито умањила износ кирије закупцима градских локала“, како је тада навео Прес.

Пиштаљка није успела да добије уговоре ни од фирме Југоросгаз. У образложењу које је Пиштаљка добила, између осталог, стоји да се за потребна документа обратимо власницима парцела. Једном од власника парцела Градимиру Живадиновићу Југоросгаз је, како наводи директор ове фирме Владимир В. Колдин, исплатио надокнаду у јануару 2013. године за експроприсану парцелу након спора око висине накнаде. Живадиновић, опет, тврди да никакав уговор није потписао са Југоросгазом и да судски процес и даље траје.

На основу спорног Уверења о решеним имовинско-правним односима из 2008. године Југоросгаз је од Министарства животне средине и просторног планирања добио Одобрење за изградњу гасовода иако у последњем ставу Уверења стоји да се тај документ издаје ,,у сврху прибављања Извода из урбанистичког плана“ и да се за друге намене не може користити.

Занимљиво је да је фирма Југоросгаз 2011. године, три године након наводно решених имовинских односа са власницима, од Министарства финансија тражила дозволу за улазак у посед експроприсаних парцела, што јој је Министарство финансија и дозволило. У образложењу које је Министарство послало Пиштаљци наводи се да је дозволу издало ,,посебно ценећи хитност и значај извођења радова на изградњи објекта”. Југоросгаз је, према наводима Министарства финансија, у току 2011. године подносио захтеве за хитан улазак у посед наводећи да ,,трпи велику штету услед немогућности уласка у посед ради изградње гасовода”. Истовремено, ово Министарство је одбило жалбе 33 власника парцела који се нису сложили са висином накнаде и нису дозволили улазак у посед. Жалбе су одбијене на основу Закона о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ-11.

Изградња гасовода МГ-11 почела је 7. септембра 2010. године, а свечаном отварању радова присуствовали су премијер Мирко Цветковић и руски амбасадор Александар Конузин. У априлу прошле године отворена је деоница гасовода до Лесковца.

ПРИЛОЗИ: 

Уверење Управе за имовину града Ниша (страна 1, страна 2)

Одговор Југоросгаза Пиштаљци

Одговор Министарства животне средине и просторног планирања власнику парцеле Горану Стојковићу (страна 1, страна 2)

Закон о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње магистралног гасовода МГ-11

/ Пиштаљка /


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP