Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 118036
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6833348
Ko je na sajtu?
Imamo 72 gosta i 1 člana na mreži

MISTERIOZNI SIGNAL IZ DALEKOG SVEMIRA


14.05.2013. / ree.Akademediasrbija

Autor : Miroljub Nikolić

Veliki radio teleskop u Aresibu u Portoriku snimio je tajanstveni kosmički signal koji zbunjuje astronome i druge naučnike, jer ne odgovara nijednom poznatom kosmičkom fenomenu - prenosi sajt "New Scientist".

Predstavnici programa SETI (The Search for ExtraTerrestrial Intelligence), čiji je cilj potraga za eventualnim inteligentnim vrstama u svemiru, navode da je signal od 2008.godine uočen tri puta i to uvek u trajanju do jedne minute. Prema navodima iz SETI-ja, to nije bilo dovoljno za precizno utvrđivanje lokacije, ali je ipak ustanovljeno da emisija dolazi iz dela neba između sazvežđa Jarac i Ribe. Naučnici ističu da su uspeli da utvrde frekvenciju signala, koja iznosi oko 1.420 megaherca. Taj podatak je više nego interesantan, jer odgovara frekvenciji na kojoj vodonik (kao daleko najrasprostranjeniji element u svemiru) apsorbuje i emituje energiju. Astronomi i astrobiolozi su uglavnom saglasni u oceni da bi svaka razvijena civilizacija, koja želi da ostvari kosmički kontakt, za osnovu svog signala izabrala neki veoma jednostavan i lako prepoznatljiv kod - pri čemu je frekvencija vodonika gotovo idealan izbor za takvu bazičnu poruku.

Eksperti su za sada vrlo oprezni i ukazuju da signal, barem takav kakav je primljen, verovatno nikada neće moći da bude dešifrovan u potpunosti. Oni, međutim, napominju da se ni u kom slučaju ne može odbaciti mogućnost da je reč o radio-kodu koji potiče od neke vanzemaljske civilizacije, posebno s obzirom na činjenicu da bi emisija mogla dolaziti iz vrlo udaljenog dela Kosmosa. S druge strane, astronomi navode da bi uzrok mogao biti takoreći banalan i da bi pre daljeg istraživanja trebalo utvrditi da li je u vreme prijema bilo neželjene interferencije sa nekim objektom u blizini Aresiba. Ukazujući da bi uzrok mogao biti i neki prirodni kosmički fenomen koji savremenoj nauci još nije poznat, stručnjaci podsećaju na 1967.godinu i otkriće pulsara, neutronskih zvezda koje emituju snažne snopove energije u izrazito kratkim i neverovatno pravilnim intervalima, bač kao da je reč o "dizajniranom" radio signalu. Priroda tog fenomena je nekoliko godina bila predmet velike i žučne rasprave, a hipoteza o veštačkom poreklu napuštena je tek nakon što je u drugim delovima Svemira detektovano više srodnih, brzo rotirajućih neutronskih zvezda (koje su u astronomiji vremenom dobile ulogu prvorazrednih kosmičkih "svetionika").

No, bez obzira na vrlo logične analogije, razjašnjenje enigme još ni izdaleka nije na vidiku, jer u vezi sa misterioznim signalom postoji još nekoliko neobičnih činjenica koje naprosto ne mogu a da ne raspaljuju maštu i kod naučnika i kod entuzijasta. Naime, astronomi su u okviru programa SETI od februara 2003. godine obavili radio-pretragu 200 sektora na nebu, a u svakom od njih su detektovane najmanje po dve emisije koje su mogle poticati iz inteligentnog izvora. Kada su podaci konačno obrađeni, ustanovljeno je da su svi signali ili nestali ili su sasvim izgubili na snazi - osim jednog, koji je u odnosu na ostale čak postajao i jači (iako je sam po sebi relativno slab). Da cela stvar bude još enigmatičnija, emisija je dolazila iz "praznog" dela neba između sazvežđa Jarca i Riba, u kojem uopšte nije opažena nijedna zvezda niti detektovan nijedan planetarni sistem u prečniku od 1.000 svetlosnih godina ! To, naravno, ne znači da u tako velikom sektoru nema različitih kosmičkih tela, uključujući i planete, ali naučnici su i dalje zbunjeni - jer je, po svim osnovnim kriterijumima, reč o poslednjem delu neba u kojem bi trebalo tražiti eventualne tragove vanzemaljske inteligencije.

Još jedna posebno čudna stvar jeste sama frekvencija signala, koja nije strogo fiksirana na 1.420 MHz, već poseduje stalno i rapidno odstupanje u opsegu između 8 i 37 Hz u sekundi. Za laike je to beznačajno malo, ali za astronome predstavlja veoma važan podatak. Naime, u slučaju da emisija dolazi sa neke druge planete, ta varijacija jasno ukazuje da je reč o kosmičkom telu koje se oko svoje ose okreće veoma velikom brzinom. S obzirom na to da bi signal sa Zemlje podrazumevao odstupanje od oko 1,5 Hz u sekundi (što je rezultat planetarne rotacije), izmerena varijacija od 8 do 37 Hz bi značila da je reč o planeti koja se oko svoje ose obrće i do 40 puta brže od Zemlje ! To je zaključak koji među nekim astronomima podstiče skepsu u pogledu veštačkog porekla signala. S jedne strane, oni smatraju da je prilično teško zamisliti složeniju evoluciju na takvoj planeti, jer bi prebrza rotacija prouzrokovala veoma otežavajuće uslove za biohemijske procese, koji zahtevaju stabilnost svih osnovnih fizičkih i hemijskih faktora u cilju održavanja i razvoja kompleksnijih životnih formi. Sa druge strane, logično je očekivati da bi svaka razvijenija civilizacija poštovala osnovne zakonitosti kosmičke fizike i pre emitovanja uskladila frekvenciju signala sa kretanjem matične planete - što ovde očigledno nije slučaj

Međutim, neki eksperti naglašavaju da bi na variranje signala koji stiže sa tako velike udaljenosti mogli uticati brojni kosmički faktori, među kojima verovatno ima i nekih koji su još nepoznati nauci. Predstavnici SETI-ja u tom kontekstu ukazuju na još jedan krajnje čudan fenomen, za kojeg ne postoji nijedno iole ubedljivo objašnjenje, bez obzira na konkretan naučni "tabor". Naime, u astronomiji je uobičajeno da radio teleskopi, kada god ponovo traže neki poznati signal koji poseduje odstupanja, uvek na početku susreću taj signal na nekoj malo drugačijoj frekvenciji. Međutim, u ovom slučaju se desilo nešto sasvim obrnuto : svako susretanje je odmah počinjalo od tačnih 1.420 MHz, da bi tek potom dolazilo do variranja ! Eksperti u Aresibu ne kriju da su u potpunoj konfuziji pred ovolikim odstupanjem od standardnog modela, isto kao i pred činjenicom da se signal ponaša kao neka vrsta "artefakta" koji uvek izgleda da dolazi iz pravca jedne iste tačke na nebu. Astronomima i drugim naučnicima tek predstoji obiman posao na proučavanju svih aspekata ovog čudnovatog fenomena. Razjašnjenje bi možda moglo imati dalekosežan značaj ne samo za ishod traganja za vanzemaljskim vrstama nego i za našu civilizaciju kao takvu.

/ Izvor : Medjunarodni radio Srbije /Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP