Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 110510
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6749164
Ko je na sajtu?
Imamo 47 gosta na mreži

SATANA NAPADA SRBIJU !


19.09.2009. /  Akademediasrbija
Slobodan Maričić

U SRBIJI PREMA PROCENAMA IMA OKO 200 , A SAMO U VOJVODINI POSTOJI PREKO STOTINU CRNOMAGIJSKIH UDRUŽENJA OD KOJIH SE POLOVINA VODE KAO NEVLADINE ORGANIZACIJE
 

Srpska pravoslavna crkva nemoćna, vlasti nestručne i nezainteresovane

Odavno se i u Srbiji govori o crnomagijskim tajnim društvima koja upražnjavaju tajne obrede koji su posvećeni Satani ili Djavolu. Mnogo je bilo potrebno vremena da se javnost u svetu i Srbiji, ubedi da zaista postoje grupe ljudi koji se u svojim obredima  i u ritualima vraćaju vekovima, čak milenijuma unazad. Ne samo po istovetnom mističnom obredu, već i po ciljevima i običaju žrtvovanja ljudi.

Crna magija je pojam o odredjenom činjenju zlih radnji (radnji sa lošom namerom) raširen kod mnogih naroda, kojima se nanosi drugim ljudima , neka šteta, bolest ili smrt. Kod pominjanja crne magije, ljudi najčešće danas misle na “Vudu magiju“, koja je naročito rasprostranjena na ostrvima u Karipskom moru i Južnoj Americi, ali i u drugim delovima sveta, naročito kod ruralnog stanovništva. Crnomagijska pomagala i rekviziti iz Afrike ili Južne Amerike, literatura i slično preplavili su u Evropi radnje sa egzotičnom robom, pa se o crnoj magiji ponovo kod nas i oko nas sve više govori. Crna magija primenjuje se bacanjem čini, kletvi, obredno kada vrač, magir, vračara ili druga osoba koristeći tajna magijska znanja i okultne predmete prizivaju zle sile, demone i sl., od kojih traže pomoć ili sudelovanje u tom činu.


Za crnomagijske obrede su potrebna odredjena sredstva, posebna mesta i vreme, kao i neka fizička ili spiritualna veza sa osobom kojoj se želi naneti zlo. To je najčešće deo odeće žrtve, kosa, nokti, lični predmeti, fotografije i sl. Zanimljiva je konstatacija koju je izrekao dr Baldwin u knjizi “Spirit Releasement Therapy”, da oni koji prave savez sa silama drugog sveta i posebno sa “Silama mraka” sklapaju svesno ili nesvesno “Pakt sa djavolom”. Pa čak i oni koji samo prizivaju duhove, prave veliku grešku jer : "Ljudi čineći to sklapaju posebne ugovore sa “Silama mraka” sa stanovišta i shvatanja ovozemaljskog života, dok “Sile mraka” sklapaju ugovore sa ljudima  čineći to sa stanovišta večnosti".

Tako ljudi koji su sklopili dogovor sa “Silama mraka " primenjujući crnu magiju da bi ostvarili neku materijalnu ili drugu korist u ovom životu, postaju posle smrti robovi ovih sila kroz jedan dugi (kosmički) period svog života, ako ne čak i večno. Prema njegovoj knjizi sa naslovom : “Knjiga svih magijskih znanja” – “The Complete Book of Magic Science” , svaka magijska ceremonija prizivanja vanzemaljskih sila se uvek započinje uvodnom molitvom: “Gospodaru mraka – Sotono” ......“ molim te da pošalješ jednog od svojih pomoćnika i glasnika, da mi se voljno i verno pokaže i čini sve one stvari za koje ga pitam, koje mu naređujem ili od njega zahtevam, da sprovede u delo sve moje želje”………… Potom praktičar crnomagijskog rituala (magir) obućen u odgovarajuću crnu odoru sa kapom i štapom,mačem ili bodežom ulazi u obrnuti Pentagram sa krugom, kojeg je obeležio na podu i nastavlja sa prizivanjem: " Svi spiriti, čiju pomoć tražim, pogledajte ovaj znak i pokorite se moći ovog Pentagrama, izadjite iz vaših skrovišta, pećina i mračnih mesta, dodjite ovde, na ovo mesto i slušajte moja naredjenja i primite na znanje moje želje. Vaš otpor ne može sprečiti i zaustaviti moj naum, morate me poslušati ! Mi vam to naredjujemo uz pomoć večnih “Imena Moći” : Elohe, Agla, Elohim, Adonaj, Gibort ……….itd.

Ja te pozivam o Zadkijelu u ovom trenutku , uz pomoć ovih reči i magijskih čini koje sada koristim uz pomoć “Imena moći “: Elohe, El Elohim, Elion, Zeabaot Escerehie, Lah, Adonaj Tetragramaton……….itd. Ja te prizivam i isterujem Tebe Duše Zadkijele uz pomoć ovih “Imena Moći”: “Hagios, O Theos, Iskiros, Atanatos, Patakletus, Agla, Na Alfa, e Omega, Loth, Aglanbrot, Abiel, Anatiel, Tetragramaton i uz pomoć svih ostalih velikih, slavnih, svetih, neopisivih, misterioznih, moćnih i nepojmljivih “Imena Gospodarevih” , da poslušaš ove reči iz mojih usta i pošalješ mi Pabijela ili nekoga drugog tvoga slugu , koji će mi pokazati one stvari koje budem od njega tražio u Tvoje Ime”………………. Itd. "Ja pozivam tebe, Pabijele, uz pomoć svih Nebeskih Duhova, Serafima, Heruvima, Trona, Svedoka, Arhandjela i Andjela i uz pomoć velikih, svetih i veličanstvenih Andjela Orfanijela Tetra-Dagiel Salamla Acimoj Pastor Poti, da dodješ ovamo i da se pokažeš da te mogu videti i čuti, da se javiš i ispuniš moje želje ………………itd. "

Nakon što se spirit - duh pojavi, magir počinje sa ispitivanjem - proverom, koju vanzemaljsku silu predstavlja. Obred tkzv. “Bele magije” je prilično sličan sa tim, što se ne crta obrnuti pentagram, ne pale crne več bele sveće i ne čine radnje obrnuto od poznatih religijskih obreda. Ako je obred belomagijski, sva prethodna prizivanja i pozivanja se počinju i završavaju sa Božijim imenom i završavaju sa Amen. Kod crnomagijskog rada, poziva se Sotona i Bafomet, Sile mraka sa već poznatim crnomagijskim ritualom - sve naopako. Posle provere odnosno odgovora ko se “po-javio” izriču se molbe, želje ili naredbe. Pojava spirita u obredu Crne magije prepoznaje se : u pojavi hladnoće u prostoriji gde se vrši obred, lupkanju iz pravca koji se ne može odrediti, pojavi maglovitih senki i prikaza, stvaranju promaje ili vetra, pucanju neke staklene posude u prostoriji, pomeranjem predmeta stolica, stolova, ili padanjem u trans neke od prisutnih osoba, itd. Potom magir iazgovara svoje želje ili naredbe i naredjuje povratak prizvanog spirita u svoj svet odakle je došao. Ukoliko se pak praktikuje bela magija, a pojavi neželjeni spirit, praktičar – Beli mag odmah naredjuje povratak spiritu u svet mraka i Sila tame.

Praktičar za celo vreme obreda nikada ne izlazi iz Pentagrama sve do završetka ceremonije, a potom briše – uništava isti, da bi ponovo zatvorio vrata dugog sveta. Ova radnja je obavezna jer će neželjeni spirit pratiti svakog učesnika obreda. Obred se takodje ne sme prekidati, jer se reskira da pozvani entitet “Sile mraka” ostane na zemlji i nanese štetu ne samo magiru već i ostalima. Dr Johan Faust (vidi Leksikon parapsihologije ), u svojim memoarima kaže, da postoji mnogo spirita koje čovek može prizvati i koji mu mogu služiti u dobrim, ali svim drugim magijskim delovanjima.

Asterot je prvi spirit koji se javlja pri magijskim obredima, koji je izgleda kao čovek i verovatni je posrednik sa ostalim spiritima, koje poziva zavisno od želje magira. Stiže po pozivu jednom ili tri puta, a često ume da se vrati ako magir ne zatvori vrata ovoga sveta.  

Aciel je najsnažniji od svih spirita koji služe čoveka. On se manifestuje u ljudskom obliku i visok je oko metar, ali ima nadljudsku snagu . On se mora prizvati tri puta da bi se pojavio. Aciel će donositi magiru novac i materijalna dobra, razne stvari velike vrednosti koje magir poželi. On je brz koliko i ljudska misao.

Aniguel je veoma uslužan i pojavljuje se u obliku deteta od desetak godina. On se takodje mora prizivati tri puta. Njegova posebna moć je u otkrivanju tajnih prirodnih znanja, prirodnih misterija, ali i bogatstava: minerala, dragog kamenja i drugih stvari koje su skrivene pod zemljom.

Marbuel je gospodar planina i brz je kao ptica. On je nemiran i teško pokoran i problematičan spirit i veoma ga je teško kontrolisati. Njega morate pozvati četiri puta, a pojavljuje se u liku Boga Marsa - ratnika u viteškom oklopu sa mačem i kopljem. On će štiti magira ili po naredbi uništiti njegove neprijatelje.

Aciebel je gospodar mora, reka i jezera koji nadzire sve što se nalazi iznad i ispod vode. On će činiti magiru sve usluge u vezi sa vodama, morem, rekama i jezerima.

Machiel se posle pozivanja dva puta, pojavljuje u obliku prekrasne devojke i uz njenu pomoć magir pridobija ljubav željene osobe, dobija ponos i poštovanje okoline. Machiel učini sve one kojima služi posebno cenjenim, a jako je vešta oko sudskih sporenja i parničenja kao pregovarač ili savetnik.

Baruel je majstor svih zanata i umetnosti. Priziva se tri puta i pojavljuje kao zanatlija i uvek nosi na sebi majstorsku pregaču. On može da nauči magira tajnama svih zanata samo za jedan dan. Ukoliko želite da pozovete nekog od ovih spirita morate prethodno da na pesku nacrtate poseban znak koji svaki od njih ima. Taj znak se crta prvi i to ispred mesta na kome ćete nacrtate Pentagram u kome ćete stajati. Znak spirita mora biti nacrtan tokom noći pre izlaska ili posle zalaska sunca.

Znakovi na podu – Pentagram ili krug i znak spirita crtaju se bodežom ili mačem uz molitvu čiji je samo jedan deo dat na početku članka iz razloga sprečavanja (zlo)upotrebe. Svi spiriti su vidljivi, odnosno javljaju se samo magirima, vračarama, šamanima i ostalim  ljudima koji su savladali okultne radnje ili raspolažu sa paranormalnim moćima, piše u knjizi dr Baldwin-a.


                    


“Crna misa”
je crnomagijski ritual pri kome se hrišćanski religiozni obred karikira i sprovodi na takav način, koji izvrgava ruglu sve hrišćanske religijske vrednosti. Crna misa se sprovodi kao crno-magijski ritual i satanistički obred u slavu satane – djavola, pri čemu se koriste hrišćanski simboli, ali suprotno od uobičajenog obreda: krst-naopako, crne sveće umesto belih, životinjska krv ili mokraća umesto svete vodice, molitve se izgovaraju unazad, čine nepristojni pokreti, a prisutni koriste neprimerene reči, psovke, uriniraju, puše, onanišu, upražnjavaju seks, koriste alkohol i droge itd. Parapsihologija samo periferno izučava ove devijacije.

Postoje različiti oblici crne mise od pomenutih koje od hrišćanskog obreda prave ruglo i podsmevaju se, pa do duboko crno-magijskih rituala pri kojima se prinose krvne žrtve. Kroz noviju istoriju je zabeleženo i prinošenje ljudske žrtve, najčešće deca. Prvi zvaničan pismeni dokument o vršenju Crne mise sačinila je policija u Parizu 1779. godine. Dokument govori o skupu oko stotinu osoba u zamku Monyl u blizini Monthlery-ja kojom prilikom je ubijeno jedno dete kao žrtva u ovoj misi. Drugi obred je održan od istog Crnog bratstva u ruševinama zamka Saint Denis, za koji je policija dobila dojavu i pohapsila sve učesnike. Usledila je velika istraga u kojoj je uhapšeno preko 360 osoba medju kojima dvadesetak iz najviših slojeva pariske aristokratije. Medju njima je bio Markiz i Markiza de Montespan, Markiza Athenais de Tonnau-Charente, nekoliko sveštenika obližnje opatije, više poznatih bankara i pripadnika najrazličitijih dostojećih krugova iz Pariza i okoline. Iza svega je kao organizator označena izvesna Catherine Voisin i Markiz de Montespan, po kome je nazvana ova afera.

Medjutim, viši policijski prefekt grada Pariza Nicholas de Renyie, za ogromnu sumu novca je omogućio da ovo dvoje pobegnu iz zatvora. Ipak sud je izrekao 110 presuda na zatvorske kazne ostalima, a za dvoje uhvaćenih prvooptuženih begunaca i glavnog svedoka - sveštenika Abbe Guibourga, koji je pred sudom ponovio iskaz da je lično žrtvovao dete, na smrt giljotinom. Prema njegovom iskazu, na obredu je on kao svešteno lice uz poznati crnomagijski ritual započet čitanjem tajnog teksta zakletve Satani : ” Prinče tame …..Astaroth, Asmodeus, prijatelju i zaštitniče, ….zaklinjemo ti se …. i... prinosimo ovu žrtvu….. itd. zaklao dete i njegovu krv skupio u jedan putir iz koga su učesnici pili .” Na crnim misama se prema svedočenjima ne retko dogadjaju mnogi paranormalni fenomeni što nije čudo, jer se učesnici drogama, halucinogenim biljkama, kolektivnim transom, alkoholom i sl. dovode u stanja ekstaze, kada se registruju visoki nivoi vančulnih i drugih fenomena. Ne samo katolička crkva, već i sve druge hrišćanske crkve i zakoni zabranjuju održavanje crnih misa bez obzira na simboliku i ceremonijal.

Borba brotiv sekti u Srbiji je jedno vreme davala značajne rezultate, medjutim u poslednje vreme se ovo pitanje zapostavlja i svakodnevno je sve više slučajeva da se od pripadnika raznih crnomagijskih društava primenjuju različita nasilja, čak i ubistva za koje policijske istrage najčešće zaključuju da se radi o umobilnim i poremećenim osobama. Medjutim, stvar je mnogo ozbiljnija a društvo i srpska vlast na žalost ne čine dovoljno da se u istragama primenjuju i paranaučni metodi ili uzmu u obzir i nedavni zaključci Ruske pravoslavne crkve i nekoliko naučnih institucija ove zemlje, koje su razmatrale ovo pitanje i zaključili da se radi o inter-svetskom pokretu i fenomenu, koji danas opasno ugrožava hrišćanstvo i pravoslavlje.

U svetu postoji više tipova crnomagijskih društava. pa je i tako članstvo različito kao i njihovi obredi od grupa maloletnika, narkomana, pa do ozbiljnih, čak naizgled porodičnih ljudi. Svako društvo ima svoje specifičnosti zavisno od staleža, zemlje, religije u odnosnoj zemlji i drugih okolnosti. Slepilo odgovornih u našoj vlasti je toliko, da se ni ne trudi da se ustanovi spisak i evidencija takvih i sličnih društava koje upražnjavaju ove rituale. Ako na kraju kažemo da je i ovaj fenomen još jedan u nizu sredstava za sprovodjenje Novog svetskog poretka , mnogi će reći da je i ovaj prilog “ prozvod sledbenika teorija zavera protiv srpskog naroda i pravoslavlja “, večitih protivnika evropskih trendova i društvenih sloboda.

Ali upitajmo se zašto odjednom toliko samoubistava (da li samo samoubistava) u Srbiji, svirepih ubistava, užasnih zločina, silovanja u porodici i da ne nabrajamo. Zato molimo čitaoce da pogledaju nekoliko fotografija u prilogu. Sve one pokazuju najpoznatije svetske ličnosti koje rukom pokazuju znak : lat. “Mano cornuto” – “ rogata ruka” , što označava pozdrav satani i njegovim sledbenicima. Kada vidite koje su ličnosti u pitanju, molimo vas razmislite koji je njihov cilj, namera, potreba ili poruka koju šalju ? Šegačenje ? Šala ? Ili nešto drugo ? Pitajte ih, ali vam sigurno neće odgovoriti. Na lestvicama kojima idu daleko su odmakli, nadole !

Ako smo pravoslavni hrišćani i verujemo u Boga , zar nije prirodno da se treba plašiti i Sila mraka ! Budite sigurni , one su oko nas , ali pod različitim imenima. Na nama je da ih prepoznamo.


                                                                         KO VLADA SVETOM

 

    Crnomagijski obred sa "Rogatom rukom"

 

             

          Postoji li nešto zajedničko medju ovim ličnostima ?

                                        

 U enciklopediji "Britanika" su predstavljeni satanski simboli  

                                                     
                                            Sin princeze Dajane i novi predsednik SAD Obama !!! 

             
                          Porodica Bush je odavno poznata po pripadnosti satanistima

       

                                           US senator Wilijams i  Tajvanski Princ

                    
                                  Bivši predsednik SAD Bush sa ćerkama - "malim satanama"

                     

                      

                                     I poznate ličnosti iz sveta muzike pozdravljaju Satanu

                
                          Poznata pop ikona - pevačica Sher sa "djavolicama" - malo li je ?

 

                      

                                               

                Muslimani, hrišćani, kapitalisti, komunisti, muško, žensko - mnogi vole Satanu 

                       

                            Pogledajte dobro simbole na zidu iza porodice Bush i Bushovo lice

                                                              

Zakopčava sako ili provocira Putina ?


Satana napada Srbiju ali i Ameriku


                     

                     
   
                                             Da li je to toliko važno da je CNN zabeležio ?
                                                               

Očigledno da jeste ! Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP