Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100900
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6620806
Ko je na sajtu?
Imamo 57 gosta na mreži

VELIKI DUG DRŽAVE SMANJUJE PLATE I PENZIJE ?Ako ne obezbijedi dodatne izvore finansiranja budžeta, država će izvjesno morati da smanji neke rashode – plate, penzije ili socijalnu pomoć, kaže ekonomista Stojan Stamenković.

Saradnik Ekonomskog instituta Stojan Stamenković je objasnio da finansiranje deficita republičkog budžeta na kratak rok nije problematačno, ali su na srednji rok mogući problemi ako se ne prikupi dovoljno novca od prodaje državnih zapisa.

“Od maja ove godine slabi prodaja trezorskih zapisa, kao glavnog instrumenta finansiranja budžetskog deficita, iako rastu kamatne stope na te vrijednosne papire”, rekao je Stamenković na promociji mjesečnika “Ekonomske analize i trendovi” (MAT) koji izdaje Ekonomski institut u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Ako se zbog slabe tražnje zapisa ne obezbijede dodatni izvori finansiranja budžeta, moraće, prema riječima Stamenkovića, da se smanje neki budžetski rashodi, kao što su penzije, plate, socijalna pomoć ili finansiranje kapitalnih projekata.

“Da je Vlada već sada prinuđena da na drugoj strani nađe izvore finasiranja budžeta jasno je i po tome što je od komercijalnih banaka uzela pozajmicu od 250 miliona evra”, rekao je Stamenković.

Bankama je, kako je dodao, isplativije da daju državi kredit u evrima nego da kupuju trezorske zapise jer očekuju rast kursa i inflacije i na taj način se štite od kursnih razlika.

Ukoliko izostane priliv stranih investicija Vlada će, kako su procijenili autori MAT-a, pritiskati Narodnu banku Srbije da obezbijedi stabilan kurs, kako se usled kursnih razlika ne bi uvećavo državni dug.

“Posljedica takvog scenarija može biti rast inflacije i devalvacija nacionalne valute i sužavanje prava budžetskih korisnika”, ocjenio je Stamenković.

Inflacija u ovoj godini će, prema procjeni autora MAT-a, blago premašiti gornju predviđenu granici od osam odsto.

“Podaci o industrijskoj proizvodnji na kraju avgusta pokazuju da je privredni rast tek u najavi. Uvoz je u julu i avgustu nastavio da raste, što nije slučaj sa izvozom”, rekao je Stamenković i dodao da je u porastu promet na malo, a postoje i naznake oživljavanja investicija.

Ministarstvo finansija emitovalo je danas novu emisiju tromjesečnih državnih zapisa u iznosu od pet milijardi dinara, a 7. oktobra će objaviti i novu emisiju državnih dužničkih hartija od vrijednosti sa rokom dospijeća od godinu dana u iznosu od tri milijarde dinara.

/Izvor:Capital.ba:Balkans.com/Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP